ASTA 2017

Ne ishim në ekspozitën dhe takimin vjetor ASTA 2017
Angazhimi i Shoqatës për përfshirjen në çështje rregullatore dhe legjislative është forcuar në vitin 2006 me punësimin e drejtorit të parë të ASTA-s për marrëdhënie me orar të plotë. ASTA tani është e përfshirë në mënyrë aktive në një numër të koalicioneve me shoqata të tjera tregtare duke nxitur veprim legjislativ dhe rregullator për çështjet e lidhura me ushqimin.
Bordi i Drejtorëve i ASTA-s është i fokusuar në të ardhmen, i angazhuar në planifikimin strategjik dhe parashikimin e nevojave të organizatës teksa ne shikojmë në 2007 dhe më gjerë. ASTA ka evoluar që nga themelimi i saj në 1907 dhe sot qëndron si lider botëror në industrinë e erëzave, e gatshme për të adresuar sfidat e sotme dhe gati për fazën tjetër në historinë e saj.