Kontakt

Adresa e fabrikës

Lagjia Barrikade, Rruge Ushqimore, Berat, Albania

Adresa e zyrës

Rruga Mustafa Qosja, Godina 10, Kati I, No.15, 1001 Tirana, Albania