BIOFACH GERMANY 2014

BioFach në Nuremberg është një panair ndërkombëtar kryesor për produktet organike. Është pika e takimit për furnizuesit dhe vendimmarrësit nga prodhimi dhe tregtia në industrinë organike. Së bashku me Vivaness, panairin udhëheqës të tregtisë për kujdesin personal natyror dhe Wellness, ata çdo vit tërheqin një audiencë të kualifikuar ndërkombëtare të tregtisë. Të gjitha ushqimet e ekspozuara Organike janë të certifikuara sipas Rregullores Organike të BE-së dhe udhëzimeve të akreditimit të IFOAM, mbrojtës i BioFach.