Kontakt

Adresa e fabrikës

Lagjia Barrikade, Rruge Ushqimore, Berat, Albania

Adresa e zyrës