Food Ingredients Europe

Ne ishim në eventin e përbërësve të ushqimit në Evropë dhe Përbërsit Natyrore 2015 në Paris.
Filluar në vitin 1986, përbërësit e ushqimit në Evropë (Fi Europe) janë vendi i takimit global për të gjithë aktorët në industrinë e përbërësve të ushqimit. Mbi 500,000 njerëz kanë marrë pjesë në këto shfaqje gjatë viteve, me miliarda euro të biznesit të krijuara si rezultat. Fi Europa mbahet një herë në dy vjet në një qytet të madh evropian. Ai sjell së bashku prodhuesit kryesorë të ushqimit dhe pijeve në botë, specialistë të kërkimit dhe zhvillimit, prodhimit dhe marketingut dhe prezanton gamën më të ndryshme të përbërësve dhe shërbimeve të reja dhe inovative.