Vitafoods Europe

Ne ishim ne VitaFoods Europe 2015 (05-07 MAJ 2015), 2016 (10-12 MAJ 2016), 2017 (09-11 MAJ 2017).
Vitafoods Europe është ngjarja vjetore ku zinxhiri global i furnizimit nutraceutical vjen së bashku për të bërë biznes. Furnizuesit kryesorë burim të shtesave ushqimore, ushqimeve dhe pijeve funksionale dhe ofruesve të shërbimeve dhe pajisjeve me cilësi të lartë nga të katër sektorët kryesorë të industrisë.
Në Vitafoods Europe ju do të gjeni këshilla dhe ekspertizë më të dobishme për t’iu përgjigjur kërkesës konsumatore dhe t’i jepni produktet tuaja avantazh konkurrues.